νέα έργα
>σημειώσεις για
μια εγκατάσταση

>αναμονή

σχέδια
>mikrokosmos1
>mikrokosmos2
>sketchbook 1
>σχέδια ήχων

εγκαταστάσεις
με βάση το χρόνο
>suggar ladder
>etude for paradise
>
ετεροτοπία

>piero inside-out
>hero

>emblem
>monument
>τηλεσκόπιο
>security station

αρχείο έργων
>ηχητική γλυπτική
>πλαστική
>το πάρκο
>η μύγα
>uniformity

σχετικά με το έργο
βιογραφικό
εκθέσεις
τύπος

νέα
επικοινωνία

αρχική