όψη εγκατάστασης

φυτά σε μπουκάλι φυτά σε μπουκάλι φυτά σε μπουκάλι

ετεροτοπία
εγκατάσταση in situ > Jose de Villareal, Legazpi Μαδρίτη.
4-κάναλη ηχητική εγκατάσταση, πλαστικοί σωλήνες, φυτά ενυδρίου, νερό > διαστάσεις: 4.00 X 5.30 X 0.90m, 2007

>video>
>κείμενο>
>αρχική>

© Eleni Papaioannou, 2007