. .......... ...... . ... .. .....

σημειώσεις για την γλυπτική εγκατάσταση "προσωπική αρχαιολογία και χειρουργικές επεμβάσεις "
(έργο σε εξέλιξη
)

2006-2012
Αρχείο μνήμης: συλλογή από αντικείμενα, γλυπτά, σκίτσα και φωτογραφίες της εγκατάστασης από διαφορετικά στάδια στο εργαστήριo της αθήνας.


.

>home

© Eleni Papaioannou, 2012