. ......... ...... . ... .. .....

σημειώσεις για την εγκατάσταση "προσωπική αρχαιολογία και χειρουργικές επεμβάσεις "
(έργο σε εξέλιξη
)

2006-2012
Αρχείο μνήμης: συλλογή από αντικείμενα. γλυπτά. σκίτσα και φωτογραφίες της εγκατάστασης σε διαφορετικά στάδια στο εργαστήριο.


.

>home

© Eleni Papaioannou, 2012