....

"τηλεσκόπιο" 2001>Τηλεσκόπιο, επεξεργασμένος ήχος
Ηχητική εγκατάσταση στο λιμάνι του Λαυρίου στο πλαίσιο της έκθεσης Medi@terra _De-globalizing / Re-globalizing (14.09 - 16.09. 2001)

Ο επισκέπτης παρατηρεί με το τηλεσκόπιο σημεία της πόλης και λεπτομέρειες αθέατες στό γυμνό μάτι. Καθώς στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία, ακούει ηλεκτρονικά επεξεργασμένους ήχους. Οι ήχοι προέρχονται από ηχογραφήσεις διαφορετικών σημείων της Αθήνας, οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν ένα νέο ηχητικό χώρο ανεξάρτητο
από το χώρο προέλευσής τους.

Το "τηλεσκόπιο" λειτουργεί ως στοιχείο μεταφοράς, συνδετικό στοιχείο του ηχητικού χώρου με το χώρο που στοχεύει ο θεατής και το χώρο που βρίσκεται. Οι επεξεργασμένοι ήχοι δημιουργούν ένα πλέγμα άμεσα εξαρτώμενο από την κίνηση του τηλεσκοπίου.

>αρχική>

(Tεχνική υποστήριξη Ανδρέας Πολίδης)
© Eleni Papaioannou, 2001