Υπόσχομαι να ελέγχω τις σκέψεις μου, τα λόγια μου και τις πράξεις μου.

<κείμενο>
<αρχική>

© Eleni Papaioannou, 2000